PrisonLIFE_header za sajt

 

NACIONALNI NAUČNI SKUP „OSUĐENIČKA POPULACIJA: NOVE PERSPEKTIVE“

 

MESTO I VREME

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Beograd, 4. XII 2023. godine

ORGANIZATORI

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

PROGRAMSKI ODBOR

Dr Ana Batrićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, predsednica
Dr Ivana Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Dr Branislava Knežić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Prof. dr Sanja Ćopić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Prof. dr Milica Kovačević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Dr Janko Međedović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Dr Milica Kolaković Bojović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ass. Vera Petrović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr Olivera Pavićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, predsednica
Nikola Vujičić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, generalni sekretar
Dragana Bogićević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, zamenik sekretara
Dr Milena Milićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Dr Ljeposava Ilijić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Dr Sanja Petkovska, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Andrea Topolić, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jelena Nikolov, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Andrej Kubiček, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Teodora Gojković, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

TEME SKUPA
 • dužina boravka u zatvoru, adaptacija na zatočeništvo, prizonizacija
 • karakteristike zatvorske populacije: demografske, penološke, kriminološke i sociopsihološke
 • procenjeni stepen rizika, napredovanje u tretmanu i vrsta krivičnog dela
 • obrazovanje osuđenika pre dolaska u zatvor i uključenost u obrazovne procese u zatvoru
 • radno angažovanje u zatvoru i uključenost u profesionalno osposobljavanje
 • žene u zatvoru i prilagođenost tretmana populaciji osuđenica
 • osuđenice kao žrtve nasilja
 • osuđenici izvršioci krivičnih dela sa elementima nasilja
 • kriminološke i penološke karakteristike recidivista
 • kontakt sa porodicom i značaj održavanja socijalnih kontakata
 • zavisnici od psihoaktivnih supstanci i uključenost u tretman odvikavanja
 • specijalizovani tretmani u zatvoru i uključenost u specijalizovane tretmane
 • slobodnovremenske aktivnosti
 • društvene reakcije i stavovi javnog mnjenja o osuđenicima
 • ostale oblasti od značaja.
PROGRAM SKUPA
NAČIN UČEŠĆA
 • usmena saopštenja
MESTO I VREME

VAŽNI DATUMI

10.10.2023. godine rok za slanje sažetaka i radova u celini
15.11.2023. godine obaveštenje o prihvatanju sažetka ili rada
04.12.2023. godine održavanje skupa
KOTIZACIJA

Učešće u radu naučnog skupa je besplatno.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE

Prijava se vrši popunjavanjem formulara – Prijava za učesnike. Popunjeni formular je potrebno poslati na email adresu konferencija@prisonlife.rs

PRIPREMA SAOPŠTENJA

Učesnici mogu da prijave sažetak rada ili rad u celini.
Jedan autor može da prijavi najviše jedan rad, prema dogovoru sa mentorom.
Za sve prijavljene sažetke radova i radove u celini biće primenjen postupak dvostruko anonimnog recenziranja.
Svi prihvaćeni sažeci radova, uključujući sažetke prihvaćenih radova u celini, biće objavljeni u Zborniku rezimea sa naučnog skupa. Radovi koji budu dobili pozitivnu ocenu recenzenata biti objavljeni u jednom od brojeva časopisa Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

SERTIFIKATI

Potvrde o učešću na skupu će biti dodeljeni svim učesnicima Skupa.

NAPOMENA

Skup je namenjen istraživačima u ranoj fazi karijere i studentima završnih godina osnovnih, master i doktorskih studija različitih disciplina i grana nauke. Dobrodošli su radovi iz svih oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, psihologije, sociologije, prava, andragogije, kao i iz komplementarnih disciplina koje se bave pitanjima od značaja za oblast izvršenja zatvorske kazne i tretmana osuđenika.
Skup se organizuje u okviru nacionalnog naučnog projekta PrisonLIFE, uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije.

UPUTSTVO AUTORIMA(.pdf)

POZIV ZA UČEŠĆE

Preuzmite poziv za učešće na skupu

KONTAKT

Možete nam se obratiti na: konferencija@prisonlife.rs