PrisonLIFE_header za sajt

 

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
„ŽIVOT U ZATVORU: Kriminološke, penološke, psihološke, sociološke, pravne, bezbednosne i medicinske teme“

 

MESTO I VREME

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Beograd, 2. i 3. decembar 2024. godine

ORGANIZATORI

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

TEME SKUPA
  • Značaj različitih pristupa i i specifičnosti sprovođenja istraživanja u zatvorima
  • Tretman, reintegracija i povratak u zatvor: Prakse i strategije zasnovane na dokazima u penološkom kontekstu
  • Psihološko blagostanje i mentalno zdravlje osuđenih lica i zaposlenih
  • Društvena dinamika unutar zatvorskih zajednica
  • Pravni okviri i razmatranja ljudskih prava
  • Mere bezbednosti i strategije upravljanja rizicima
  • Medicinska nega i zdravstvene usluge u zatvorima
  • Raznolikost u zatvorima kao rizik ili kao prihvaćena vrednost
  • Fizička infrastruktura, uslovi života i dinamika svakodnevnog zatvorskog života
  • Moralna i društvena klima u zatvorima
  • Neformalni zatvorski sistemi i nasilje u kazneno-popravnim ustanovama
  • Javno mnjenje, društveni stavovi i društvene reakcije prema osuđenicima
  • Ostale relevantne teme.
NAUČNI ODBOR

Dr Ivana Stevanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija, predsednica
Dr Olivera Pavićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija
Dr Anđela Đukanović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija
Dr Olga Tešović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija
Dr Sanja Petkovska, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Srbija
Prof. dr Milica Kovačević, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
Prof. dr Darko Dimovski, Univerzitet u Nišu, Srbija
Doc. dr Nikola Vujičić, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Prof. Dr Nebojša Macanović, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
Prof. Dr Gorazd Meško, University of Maribor, Slovenia
Prof. Dr Angelina Stanojoska, University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Republic of North Macedonia
Dr Anja Wertag, Institute of Social Sciences “Ivo Pilar”, Croatia
Dr Ivana Stepanović, Institute of Advanced Studies Kőszeg, Mađarska
Dr Darja Tadič, Institute of Criminology at the Faculty of Law and Department of Social Pedagogy at the Faculty of Education, Ljubljana, Slovenia
Dr Katherine Auty, Institute of Criminology, University of Cambridge, UK
Dr Ivana Sekol, University of Sheffield, UK
Prof. Dr Agata Domachowska, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr Milena Milićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, predsednica
Dr Ljeposava Ilijić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, generalna sekretarka
Dr Ana Paraušić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Dr Marija Maljković, Univerzitet u Beogradu ‒ Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Svetlana Pavlović, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Nikola Drndarević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ass. Vera Petrović, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Ass. Túlio Felippe Xavier Januário, Faculty of Sciences and Technology, University of Coimbra, Portugal
Tiana Alexandra Marić
Hristina Kamenović

NAČIN UČEŠĆA
 • usmena saopštenja
VAŽNI DATUMI

1. septembar 2024. godine – rok za slanje radova
1. novembar 2024. godine – obaveštenje o prihvatanju rada
1. i 2. decembar 2024. godine – održavanje skupa

KOTIZACIJA

Učešće u radu naučnog skupa je besplatno.

PRIJAVA RADOVA

Rukopise pripremljene u skladu sa UPUTSTVOM ZA AUTORE poslati na conference@prisonlife.rs

PRIJAVA ZA UČEŠĆE

Prijava se vrši popunjavanjem formulara – Prijava za učesnike. Popunjeni formular je potrebno poslati na e-mail adresu conference@prisonlife.rs

PRIPREMA SAOPŠTENJA

Jedan autor može da prijavi najviše dva rada.

Za sve prijavljene i radove biće primenjen postupak dvostruko anonimnog recenziranja.

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova sa konferencije.

SERTIFIKATI

Potvrde o učešću na konferenciji će biti dodeljeni svim učesnicima skupa.

NAPOMENA

Skup se organizuje u okviru nacionalnog naučnog projekta PrisonLIFE, uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije.

KONTAKT

Možete nam se obratiti na conference@prisonlife.rs