Zbornik apstrakata sa nacionalnog naučnog skupa “Osuđenička populacija: Nove perspektive” (Ilijić, Pavićević & Drndarević, 2023)
Otkrijte nove perspektive u radu sa osuđeničkom populacijom! Nacionalni naučni skup “Osuđenička populacija: nove perspektive” okuplja istraživače, akademsku zajednicu i praktičare u istraživanju i rešavanju ključnih pitanja u vezi sa izdržavanjem kazne i resocijalizacijom. Posvećena je studentimna i istraživačima u ranoj fazi razvoja karijere.
Čitajte o sociološkim aspektima zatvorske populacije, zdravstvenoj zaštiti u zatvoru, trendovima u kazni zatvora u Srbiji i mnogim drugim temama. Saznajte o inovativnim pristupima i perspektivama mladih istraživača.

Informativni letak PrisonLIFE projekta (PrisonLIFE tim, 2023)
Dosadašnji rezultati projekta su sažeto predstavljeni.
Pogledajte naše najvažnije nalaze, zaključke i preporuke.

Integrisanje standardne i mrežne psihometrije za procenu kvaliteta zatvorskog života u Srbiji (Međedović, Drndarević & Milićević, 2023)
Otkrijte svet zatvorskog života kroz MQPL upitnik.
Analizirali smo pet dimenzija zatvorskog života, otkrili njegove centralne elemente i potvrdili visok nivo pouzdanosti i valjanosti ovog istraživačkog instrumenta.

Ekspertski izveštaj – Kvalitet zatvorskog života u Republici Srbiji (Ćopić, Stevanović, Vujičić & Stevanović, 2023)
Saznajte o ključnim nalazima o kvalitetu zatvorskog života u Srbiji.
Proučite razlike između kazneno-popravnih ustanova i preporuke za unapređenje života osuđeničke populacije.

Kvalitet zatvorskog života osuđenih žena u Srbiji: Preliminarni nalazi istraživanja (Ćopić, Milićević, Batrićević & Pavićević, 2023)
Otkrijte prve rezultate PrisonLIFE projekta o kvalitetu zatvorskog života osuđenih žena u Srbiji.
Saznajte o važnim razlikama i potrebama za unapređenjem u jedinom ženskom zatvoru u zemlji.

Zdravstveno stanje starije zatvoreničke populacije (Milićević, 2023)
Otkrijte sve o zdravlju starijih osuđenika.
Istraživanje obuhvata 27 studija iz poslednje dve decenije i analizira izazove starenja u zatvoru i potrebu za unapređenjem zdravstvenih usluga.

Tretman, puštanje na slobodu i reintegracija starijih u zatvoru – Problemi i izazovi u praksi (Ilijić, 2023)
Stariji osuđenici predstavljaju najbrže rastuću grupu zatvorenika.
Pročitajte zašto je njihova zdravstvena i socijalna nega izazov, kako se prilagoditi njihovim potrebama u zatvoru i kako olakšati reintegraciju u društvo nakon puštanja iz zatvora.

Rodna perspektiva kvaliteta života i blagostanja u srpskim zatvorima: Preliminarni nalazi (Milićević, Ilijić & Pavićević, 2023)
Pročitajte o razlikama u zdravstvenom kvalitetu života u srpskim zatvorima između osuđenih muškaraca i žena.
Prvi rezultati našeg projekta pokazuju da osuđene žene doživljavaju veći stres u fizičkom, psihološkom i sredinskom kvalitetu života u poređenju s muškarcima, što ukazuje na potrebu za praksama usmerenim na poboljšanje njihovog blagostanja

Neoliberalna kaznena politika i privatizacija (Pavićević, Ilijić & Milićević, 2023)
Analizirajte veze između neoliberalne transformacije kaznene politike i privatizacije zatvora u okviru neoliberalne tržišne reforme.
Saznajte kako ova transformacija utiče na kvalitet, kompetencije, i ishode usluga u sektoru privatnih zatvora i istražite ulogu neoliberalne države u ovom procesu.

Starenje zatvorske populacije – Karakteristike, problemi i perspektive (Milićević & Ilijić, 2022)
Saznajte više o globalnom problemu starenja u zatvorima.
Naš pregled literature otkriva ključna pitanja i perspektive, istražujući izazove zdravstvene nege, odnose sa porodicom, infrastrukturu i perspektive za poboljšanje uslova za starija osuđena lica.

Osobe sa intelektualnom ometenošću i kršenje zakonskih normi – O pojedinim karakteristikama populacije i izazovima u izvršenju kazne zatvora (Milićević & Ilijić, 2022)
Istražujemo postupanje prema osobama sa intelektualnom ometenošću u krivično-pravnom postupku i tokom izvršenja kazne zatvora.
Otkrijte zastupljenost osoba sa intelektualnom ometenošću u populaciji osuđenih lica, specifičnosti njihovog položaja u sudskom procesu i izazove u post-penalnom periodu. Saznajte o neophodnoj saradnji za uspešno reintegraciju u zajednicu.

Osvrt na početke proučavanja zatvorske socijalne klime i razvoj instrumenata za procenu (Ilijić, Milićević & Pavićević, 2022)
Otkrijte pojam zatvorske socijalne klime i njegov uticaj na život u zatvoru.
Autorke istražuju teorijske osnove i razvoj koncepta, pružajući uvid u instrumente za merenje zatvorske klime, posebno fokusirajući se na Measuring the Quality of Prison Life (MQPL) kao jedan od najnovijih i najpouzdanijih.

Osuđenici i njihove porodice u digitalnom okruženju: Studija slučaja u KPZ Sremska Mitrovica (Vujičić & Drndarević, 2022)
Otkrijte razvoj video poseta u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici.
Čitajte o iskustvima zaposlenih i stručnjaka, istraživanju uticaja video poziva na ponašanje osuđenika i analizi digitalnog okruženja u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.