Prethodno zatvorsko iskustvo i ocena kvaliteta zatvorskog života (Stevanović, Ilijić & Vujičić, 2024)
Da li je prethodno iskustvo u zatvoru ključno za ocenu kvaliteta života u zatvoru?
Rezultati istraživanja pokazuju da postoje značajne razlike u oceni kvaliteta života u zatvoru između osoba koje su već bile na izvršenju kazne zatvora i onih koje to nisu. Osobe bez prethodnog iskustva u zatvoru često bolje ocenjuju harmoniju, profesionalizam i blagostanje u zatvorskom okruženju.

Pravovremena, pouzdana i valjana opservacija psihopatije: Razvoj i validacija Kratke rejting skale psihopatije (SPRS) (Međedović, 2024)
Otkrivanje tajni psihopatije: Upoznajte SPRS, Kratku rejting skalu psihopatije
Razvijena kroz tri originalna istraživanja, ova sažeta i precizna skala hvata suštinu psihopatije kroz samo nekoliko pitanja. Dokazano validna i pouzdana, SPRS nije namenjena samo profesionalcima, već je dizajnirana da se lako primenjuje, što menja procenu psihopatije kako u istraživanjima tako i u praktičnim situacijama.

Kvalitet zatvorskog života osuđenica u Srbiji: Ključni izazovi i oblasti snage (Batrićević, Pavićević, Ćopić & Milićević, 2023)
Život u zatvoru za žene u Srbiji donosi niz izazova
Šta osuđene žene prolaze tokom izvršenja kazne zatvora? Pročitajte analizu kvaliteta njihovog zatvorskog života. Istraživanje otkriva da je ukupno zatvorsko iskustvo ocenjeno relativno nisko, sa samo četvrtinom ispitanica koje su dale pozitivnu ocenu. Najviše ocenjene dimenzije uključuju prilagođavanje i suočavanje sa stresom, dok su najniže ocenjene dobrobit, opravdanost administracije, organizacija i doslednost u postupanju.

Medijski prikazi života u zatvoru i krivičnog pravosuđa: Narativni pregled literature o oblikovanju percepcije javnosti i implikacijama za politiku (Milićević & Drndarević, 2023)
Da li ste se ikada zapitali kako su zatvori i osuđenici prikazani u medijima? Da li su ovi prikazi zatvora stvarni ili iskrivljeni?
Otkrijte kako mediji oblikuju percepcije o životu u zatvoru i pravosuđu. Ovo istraživanje pokazuje kako često negativne slike o osuđenim licima utiču na javno mišljenje. Saznajte zašto su uravnoteženi prikazi važni.

Moralna i socijalna klima u zatvorima (Pavićević, Ilijić & Batrićević, 2023)
Autorke istražuju kako moralna i socijalna klima u zatvorima utiču na život osuđenih lica i uspešnost rehabilitacije. Čitajte i saznajte kako se ova tema povezuje sa globalnim društvenim trendovima i koje su ključne dimenzije koje oblikuju kvalitet zatvorskog života!

Zbornik apstrakata sa nacionalnog naučnog skupa “Osuđenička populacija: Nove perspektive” (Ilijić, Pavićević & Drndarević, 2023)
Otkrijte nove perspektive u radu sa osuđeničkom populacijom! Nacionalni naučni skup “Osuđenička populacija: nove perspektive” okuplja istraživače, akademsku zajednicu i praktičare u istraživanju i rešavanju ključnih pitanja u vezi sa izdržavanjem kazne i resocijalizacijom. Posvećena je studentimna i istraživačima u ranoj fazi razvoja karijere.
Čitajte o sociološkim aspektima zatvorske populacije, zdravstvenoj zaštiti u zatvoru, trendovima u kazni zatvora u Srbiji i mnogim drugim temama. Saznajte o inovativnim pristupima i perspektivama mladih istraživača.

Informativni letak PrisonLIFE projekta (PrisonLIFE tim, 2023)
Dosadašnji rezultati projekta su sažeto predstavljeni.
Pogledajte naše najvažnije nalaze, zaključke i preporuke.

Integrisanje standardne i mrežne psihometrije za procenu kvaliteta zatvorskog života u Srbiji (Međedović, Drndarević & Milićević, 2023)
Otkrijte svet zatvorskog života kroz MQPL upitnik.
Analizirali smo pet dimenzija zatvorskog života, otkrili njegove centralne elemente i potvrdili visok nivo pouzdanosti i valjanosti ovog istraživačkog instrumenta.

Ekspertski izveštaj – Kvalitet zatvorskog života u Republici Srbiji (Ćopić, Stevanović, Vujičić & Stevanović, 2023)
Saznajte o ključnim nalazima o kvalitetu zatvorskog života u Srbiji.
Proučite razlike između kazneno-popravnih ustanova i preporuke za unapređenje života osuđeničke populacije.

Kvalitet zatvorskog života osuđenih žena u Srbiji: Preliminarni nalazi istraživanja (Ćopić, Milićević, Batrićević & Pavićević, 2023)
Otkrijte prve rezultate PrisonLIFE projekta o kvalitetu zatvorskog života osuđenih žena u Srbiji.
Saznajte o važnim razlikama i potrebama za unapređenjem u jedinom ženskom zatvoru u zemlji.

Zdravstveno stanje starije zatvoreničke populacije (Milićević, 2023)
Otkrijte sve o zdravlju starijih osuđenika.
Istraživanje obuhvata 27 studija iz poslednje dve decenije i analizira izazove starenja u zatvoru i potrebu za unapređenjem zdravstvenih usluga.

Tretman, puštanje na slobodu i reintegracija starijih u zatvoru – Problemi i izazovi u praksi (Ilijić, 2023)
Stariji osuđenici predstavljaju najbrže rastuću grupu zatvorenika.
Pročitajte zašto je njihova zdravstvena i socijalna nega izazov, kako se prilagoditi njihovim potrebama u zatvoru i kako olakšati reintegraciju u društvo nakon puštanja iz zatvora.

Rodna perspektiva kvaliteta života i blagostanja u srpskim zatvorima: Preliminarni nalazi (Milićević, Ilijić & Pavićević, 2023)
Pročitajte o razlikama u zdravstvenom kvalitetu života u srpskim zatvorima između osuđenih muškaraca i žena.
Prvi rezultati našeg projekta pokazuju da osuđene žene doživljavaju veći stres u fizičkom, psihološkom i sredinskom kvalitetu života u poređenju s muškarcima, što ukazuje na potrebu za praksama usmerenim na poboljšanje njihovog blagostanja

Neoliberalna kaznena politika i privatizacija (Pavićević, Ilijić & Milićević, 2023)
Analizirajte veze između neoliberalne transformacije kaznene politike i privatizacije zatvora u okviru neoliberalne tržišne reforme.
Saznajte kako ova transformacija utiče na kvalitet, kompetencije, i ishode usluga u sektoru privatnih zatvora i istražite ulogu neoliberalne države u ovom procesu.

Starenje zatvorske populacije – Karakteristike, problemi i perspektive (Milićević & Ilijić, 2022)
Saznajte više o globalnom problemu starenja u zatvorima.
Naš pregled literature otkriva ključna pitanja i perspektive, istražujući izazove zdravstvene nege, odnose sa porodicom, infrastrukturu i perspektive za poboljšanje uslova za starija osuđena lica.

Osobe sa intelektualnom ometenošću i kršenje zakonskih normi – O pojedinim karakteristikama populacije i izazovima u izvršenju kazne zatvora (Milićević & Ilijić, 2022)
Istražujemo postupanje prema osobama sa intelektualnom ometenošću u krivično-pravnom postupku i tokom izvršenja kazne zatvora.
Otkrijte zastupljenost osoba sa intelektualnom ometenošću u populaciji osuđenih lica, specifičnosti njihovog položaja u sudskom procesu i izazove u post-penalnom periodu. Saznajte o neophodnoj saradnji za uspešno reintegraciju u zajednicu.

Osvrt na početke proučavanja zatvorske socijalne klime i razvoj instrumenata za procenu (Ilijić, Milićević & Pavićević, 2022)
Otkrijte pojam zatvorske socijalne klime i njegov uticaj na život u zatvoru.
Autorke istražuju teorijske osnove i razvoj koncepta, pružajući uvid u instrumente za merenje zatvorske klime, posebno fokusirajući se na Measuring the Quality of Prison Life (MQPL) kao jedan od najnovijih i najpouzdanijih.

Osuđenici i njihove porodice u digitalnom okruženju: Studija slučaja u KPZ Sremska Mitrovica (Vujičić & Drndarević, 2022)
Otkrijte razvoj video poseta u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici.
Čitajte o iskustvima zaposlenih i stručnjaka, istraživanju uticaja video poziva na ponašanje osuđenika i analizi digitalnog okruženja u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.