U pripremi je Tematski zbornik radova „Organizacija zatvorskog života i bezbednost u zatvorima: Kriminološki, penološki, sociološki, psihološki, pravni i bezbednosni aspekti“.

TEME

 • Organizacija i upravljanje zatvorskim okruženjem (bezbednosni protokli, klasifikacija osuđenika, dnevni režim, programi tretmana i rehablilitacije, zdravstvena zaštita, disciplina i red i dr.)
 • Sigurnosni protokoli: Implementacija sigurnosnih mera u zatvoru, sistem nadzora, digitalne tehnologije, kontrola bezbednosti, uloga službe za obezbeđenje
 • Unapređenje sigurnosti: Strategije za profesionalizam i poštovanje pravila
 • Dinamika organizacije života u zatvoru: Implikacije za unapređenje dobrobiti i bezbednost osuđenika
 • Pozitivni odnosi između zatvorskog stručnog osoblja i osuđenika: Ključ za bezbednost
 • Uticaja pravila i propisa na percepciju bezbednosti i sigurnosti osuđenika
 • Inovativni pristupi unapređenju poštovanja pravila i propisa u zatvoru
 • Bezbednost i sigurnost iz perspektive ljudskih prava
 • Osnaživanje stručnog osoblja u zatvoru: Unapređenja profesionalizma
 • Obuke osoblja za bezbednije zatvorsko okruženje
 • Interdisciplinarna saznanja o složenostima života u zatvoru: Implikacije za politiku i praksu
 • Društvene interakcije – (ne)formalni sistem i bezbednost
 • Ostale relevantne teme

Rok za dostavljanje radova: 15.09.2024. godine
Radove dostavljati na mail: zbornik@prisonlife.rs

TEHNIČKA UPUTSTVA ZA AUTORE

 1. Jezik. Rad se dostavlja na srpskom (koristi se latinično pismo) ili engleskom jeziku.
 2. Font. Rad se dostavlja u Microsoft Word formatu, stranica A4, font Times New Roman, veličina slova 12 pt, prored 1,5.
 3. Struktura. Rad treba da sadrži sledeće prateće elemente:
  1. Naslov rada. Naslov treba da bude koncizan i precizno formulisan – velikim slovima, bold, centriran, veličina slova 14 pt.
  2. Ime i prezime i afilijaciju autora. U fusnoti navesti e-adresu autora zaduženog za korespondenciju i ORCID broj.
  3. Apstrakt. Apstrakt treba da ima do 300 reči, 11 pt. U slučaju originalnih naučnih radova apstrakt treba da sadrži: značaj problema istraživanja, ciljeve, metode, rezultate i zaključke. U slučaju preglednih radova apstrakt treba da sadrži: predemt i cilj rada, strukturu, ključne postavke u radu i zaključke.
  4. Ključne reči. Navesti tri do pet ključnih reči.
  5. Odeljke. Originalni naučni rad: Uvod, Ciljevi, Metode, Rezultati, Diskusija i Zaključak. Pregledni rad, pored Uvoda i Zaključka, treba da bude stuktuiran u skladu sa osnovnom temom rada.
  6. Naslovi i podnaslovi odeljaka. Naslovi i podnaslovi se ne označavaju numerički. Naslovi i podnaslovi se formatiraju prema nivoima – I nivo: centrirano, bold, font 12; II nivo: levo poravnanje, bold, font 12; III nivo: levo poravnanje, bold, kurziv, font 12.
  7. Tabele i grafikoni. Tabele i grafikoni u radu se označavaju odgovarajućim brojem. Naslov tabele ili grafikona se daje kurzivom. Primer: Tabela 1. Naslov.
  8. Reference. Izvore u tekstu i spisak korišćene literature na kraju rada treba dati u skladu sa APA7 standardima.
 4. Dužina rada i broj autocitata. 16 stranica (1800 karaktera po stranici) i najmanje dva autocitata (iz kategorija M10 ili M20 ili M40 ili M50).

Glavna i odgovorna urednica ▪ dr Ljeposava Ilijić
Urednik ▪ MA Aleksandar Stevanović