Uslovni otpust

PrisonLife_Podcast4_pictUslovni otpust, pravni mehanizam kojim se omogućava osuđenom licu da bude pušten na slobodu pre isteka kazne zatvora, tema je našeg četvrtog podkasta.

Ispunjavanje uslova za uslovni otpust, između ostalog, osuđeno lice treba da pokaže da je motivisano za promenu i da se dobro vlada.

Većina osuđenih lica jeste motivisano da učestvuje u tretmanu koji obuhvata razne specijalizovane programe, radno angažovanje, obrazovanje, umetničke sekcije, ističe specijalni pedagog u službi za tretman u KPZ Sremska Mitrovica Dragana Nedeljković. Ono što jeste otpor u radu nije otpor prema tretmanu, već otpor prema neizvesnosti promene.

Pozitivne efekte uslovni otpust kao i potrebu vraćanja u širu upotrebu kao meru motivacije osuđenih, zagovara Nataša Novaković, rukovodilac jedinice za ljudska prava i krivičnopravni sistem u Misiji OEBS-a u Srbiji. Za uspešnost uslovni otpust, neraskidivo je važan postpenalni prihvat osuđenih lica, odnosno bolji kontakt sa lokalnom zajednicom, na kome rade kako vladine tako i nevladine organizacije.

I dok je prisutno povezivanje uspostavljanje dijaloga različitih institucija, prisutno je i pooštravanje kaznene politike – uvedena je kazna doživotnog zatvora, posebna pravila za odredjivanje visine kazne zatvora kod višestrukih povratnika i u praksi smanjen broj odobrenih uslovnih otpusta od strane suda primećuju i Dr Ivana Stevanović i Dr Nikola Vujičić sa Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

PrisonLIFE – Podcast – Četvrti podkast


Ozelenjavanje zatvorskih zajednica

PrisonLife_Podcast3_pictU trećoj epizodi smo pričali o projektu ozelenjavanja zatvorskih zajednica, temom kojoj su se autorke sa Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja bavile u svojoj monografiji “Susret društvenog i biološkog: ozelenjavanje zatvorskih zajednica”.

Dr Olivera Pavićević se osvrnula na lajtmotiv čitave teme kroz pitanje kako iz stanja golog života preći u život koji je vredan življenja. Kako omogućiti osuđenom licu da svoj život vidi, ne kao puko preživljavanje i adapataciju iz jednog goreg ciklusa u drugi, već životu vratiti višu vrednost – što bi kroz drugačiju interakciju sa živim bićima, između ostalog, moglo da pruži ozelenjavanje.

Dr Ljeposava Ilijić se nadovezala na to šta zeleni programi znače u zatvorima i uopšte u kriminologiji, kroz kontrast nekadašnje zatvorske arhitekture i novina u izgradnji. Zeleni programi obuhvataju i drugačiju arhitekturu, ozelenjavanje, hortikulturu, programe potpomognute životinjama, pčelarstvo… čime se otelotvoruje poruka koja podstiče odgovornost za živa bića, saradljivost, osećaj korisnosti i sposobnosti i vraćanje poverenja i osuđenim licima i zajednici.

Dr Ana Batrićević je podelila svoje iskustvo u terenskom oblisku zatvora u Srbiji, čiji kontrast sivila i zelenila ima za cilj da vrati nadu i licima koja tamo borave i licima koja tamo rade. Pored toga što od možete čuti i neka lična iskustva koja su sa njom podelila osuđena lica, čiji su utisci sa projekta vrlo pozitivni, Ana je i fotografijom predstavila prethodne redove, a sa nama to podelila kako u monografiji tako i na društvenim mrežama.

 PrisonLIFE – Podcast – Treća epizoda


Resocijalizacija osuđenih lica kroz rad sa psima

PrisonLife_Podcast2_pictU drugoj epizodi smo pričali o projektu resocijalizacije osuđenih lica kroz rad sa psima.

Dr Ana Batrićević je govorila o svojim iskustvima i fotografijama koje je načinila tokom trajanja projekta. Ono suštinsko što je Ana ponela kao iskustvo sa ovog projekta jeste nada – kroz rad sa psima osetila je kako se nada za promenom može roditi čak i u najizazovnijem okolnostima, pružajući tako svetlu perspektivu za resocijalizaciju.

 PrisonLIFE – Podcast – Druga epizoda


O projektu PrisonLIFE

PrisonLife_Podcast1_pictU prvoj epizodi smo pričali o nekim osnovnim informacijama o našem projektu PrisonLIFE, koji za cilj ima razumevanje savremenog iskustva izvršenja kazne zatvora, njegove objektivne procene i sveobuhvatno poboljšanje.

Dr Milena Milićević je predstavila projekat, dok su Nikola Drndarević i Dr Janko Međedović govorili o prethodnim istraživanjima kao i o glavnom instrumentu pomoću koga merimo kvalitet zatvorskog života. Dr Olivera Pavićević i Dr Ljeposava Ilijić su podelile svoje znanje i iskustvo o zatvorskoj socijalnoj klimi.

  PrisonLIFE – Podcast – Prva epizoda