Edukativni blog

O psihopatiji

O psihopatiji

Psihopatija se često pogrešno izjednačava sa kriminalom. Na pomen psihopatije pomislimo na nasilnost, svirepost, krvoproliće, na serijske ubice. Ali iako psihopatu možemo u većem procentu naći u zatvoreničkoj populaciji, to …

Fotografija 1 CZ 11.12.2023.

Povrat: Vraćanje u dobro poznatu sredinu

Osobenosti povrata U literaturi postoje različita shvatanja i definisanja povrata odnosno recidivizma: krivično-pravni, kriminološki i penološki. Ne ulazeći u raspravljanje o različitim definicijama povrata i različitim kategorijama povratnika, naglašavamo da …

kpz_za_zene_pozarevac-3-scaled

Žene u zatvoru i Bankočka pravila

Prvi međunarodni dokument koji se na celovit i sveobuhvatan način bavi položajem žena u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, uključujući položaj žena u zatvorima, su Pravila Ujedinjenih nacija o postupanju sa …