Edukativni blog

Crtež čiji je autor osuđeno lice, Okružni zatvor u Beogradu, 2023. Autor fotografije: Ana Batrićević

Moral i zatvor

  Moralni aspekt zatvorskog tretmana podrazumeva uvažavanje osuđenog lica kao moralnog delatnika koji je pogrešio i koji ima, ne samo dužnost da se iskupi, već i da sagleda svoju grešku …

O psihopatiji

O psihopatiji

Psihopatija se često pogrešno izjednačava sa kriminalom. Na pomen psihopatije pomislimo na nasilnost, svirepost, krvoproliće, na serijske ubice. Ali iako psihopatu možemo u većem procentu naći u zatvoreničkoj populaciji, to …

Fotografija 1 CZ 11.12.2023.

Povrat: Vraćanje u dobro poznatu sredinu

Osobenosti povrata U literaturi postoje različita shvatanja i definisanja povrata odnosno recidivizma: krivično-pravni, kriminološki i penološki. Ne ulazeći u raspravljanje o različitim definicijama povrata i različitim kategorijama povratnika, naglašavamo da …