DR LJEPOSAVA ILIJIĆ
Viša naučna saradnica, Institut za krimonološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Dr Ljeposava Ilijić donosi svoje dugogodišnje teorijsko i empirijsko iskustvo u oblastima kriminologije i penologije, s posebnim fokusom na proučavanje zatvorskih deprivacija kod osuđenih lica i njihovu povezanost s uspehom izvršenja zatvorske kazne, socijalnom rehabilitacijom, reintegracijom i odustajanjem od kriminala. Sve ove oblasti su direktno ili indirektno povezane s kvalitetom zatvorskog života, ključnim za suštinsko razumevanje zatvorskog konteksta.

Kao članica projektnog tima s bogatim naučnim i stručnim iskustvom, dr Ljeposava Ilijić rukovodi teorijsko-empirijskom analizom, procenom mogućnosti unapređenja kvaliteta zatvorskog života u Srbiji i izradom empirijskih i teorijskih preporuka zasnovanih na dokazima. Takođe, aktivno učestvuje u kulturološkoj adaptaciji i razvoju MQPL skale na srpskom jeziku, s posebnim fokusom na testiranje validnosti njenog sadržaja. U okviru eksplorativne i komparativne studije, posvetiće se evaluaciji kvaliteta zatvorskog života u poređenju sa kriminološkim i penološkim karakteristikama osuđenika, istražujući ukupni kvalitet zatvorskog života u zatvorima u Srbiji. Takođe, preuzima odgovornost za različite aktivnosti promocije projekta i podizanja svesti javnosti o složenosti zatvorskog života i njegovom značaju za uspešnost izvršenja zatvorske kazne.

Link : | ORCHID.ORG | RESEARCHER ID | SCHOLAR GOOGLE |