DR ALEKSANDAR STEVANOVIĆ

MA Aleksandar Stevanović, istraživač saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Uloga na projektu i veštine:

MA Aleksandar Stevanović, istraživač saradnik, autor je više naučnih radova koji su objavljivani u zemlji i inostranstvu, i ko-urednik nekolicine naučnih monografija. Član je Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Osnovna oblast njegovog naučnog rada je analiza pravnih mehanizama krivično pravne reakcije na težak kriminalitet.

U projektu PrisonLife zadužen je da prati istraživački postupak prikupljanja neophodnih podataka kao i njihovog unošenja u relevantnu bazu radi dalje obrade. Naročito se bavi zatvorenicima koji su osuđeni za krivična dela za koja postupa Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Link : | ORCHID.ORG | SCHOLAR GOOGLE |