MA ALEKSANDAR STEVANOVIĆ
Istraživač saradnik, Institut za krimonološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

MA Aleksandar Stevanović ima značajno naučno iskustvo sa više objavljenih radova u zemlji i inostranstvu, te ulogu ko-urednika na naučnim monografijama. Član je Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, a fokus njegovog istraživanja je analiza pravnih mehanizama krivičnog prava u odgovoru na teški kriminal.

U okviru projekta PrisonLIFE, MA Aleksandar Stevanović je odgovoran za praćenje istraživačkog procesa, prikupljanje ključnih podataka i njihovo unošenje u relevantnu bazu radi dalje analize. Posebno se bavi zatvorenicima osuđenim za krivična dela za koja postupa Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Link : | ORCHID.ORG | SCHOLAR GOOGLE |