RUKOVODITELJKA PROJEKTA
Dr Milena Milićević, viša naučna saradnica, Institut za krimonološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Kao rukovoditeljka PrisonLIFE projektnog tima, dr Milena Milićević doprinosi projektu svojom kompetentnošću iz oblasti socijalne integracije, participacije i kvaliteta života marginalizovanih i osetljivih grupa, kao i procene, praćenja i merenja ovih konstrukta. Njen pionirski istraživački rad u ovim oblastima rezultirao je publikacijama u međunarodnim i nacionalnim časopisima i poseduje široke stručne veštine važne za razumevanje i interpretaciju nalaza istraživanja. Takođe, obavlja funkciju kourednice u istaknutom nacionalnom časopisu, Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Pored rukovođenja i koordinisanja PrisonLIFE projektom, dr Milena Milićević rukovodi kulturološkom adaptacijom i razvojem MQPL skale na srpskom jeziku. Učestvuje u testiranju validnosti sadržaja MQPL skale na srpskom jeziku i istraživanju kvaliteta zatvorskog života opšte zatvorske populacije i populacije osuđenica u Srbiji, istražujući povezanost između kvaliteta zatvorskog života, subjektivne dobrobiti i blagostanja osuđenih lica. Dodatno, zadužena je za produkciju serije podkast epizoda.

Link : | ORCHID.ORG | RESEARCHER ID | RESEARCH GATE | SCHOLAR GOOGLE | LINKEDIN |