RUKOVODILAC PROJEKTA
DR MILENA MILIĆEVIĆ

Dr Milena Milićević, naučna saradnica, Institut za krimonološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Kao rukovodilac PrisonLIFE projektnog tima, svojom kompetentnošću iz oblasti socijalne integracije, participacije i kvaliteta života marginalizovanih i osetljivih grupa, kao i procene, praćenja i merenja ovih konstrukta, dr Milena Milićević će dati snažan doprinos uspešnoj implementaciji projekta. Svojim pionirskim i autentičnim istraživačkim radom iz navedenih oblasti postigla je izvanredne rezultate koji se ogledaju u naučnim publikacijama objavljenim u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Članica je brojnih saveta i udruženja i poseduje široke stručne veštine ključne za razumevanje i interpretaciju nalaza istraživanja. Kourednica je istaknutog nacionalnog časopisa Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Pored rukovođenja i koordinisanja celokupnim PrisonLIFE projektom, dr Milena Milićević rukovodi kulturološkom adaptacijom i razvojem MQPL skale na srpskom jeziku. Takođe, učestvuje u testiranju validnosti sadržaja MQPL skale na srpskom jeziku i u ispitivanju kvaliteta zatvorskog života opšte zatvorske i populacije osuđenih lica ženskog pola u Srbiji i povezanosti kvaliteta zatvorskog života i subjektivne dobrobiti i blagostanja osuđenih lica. Zadužena je za produkciju serije podkast epizoda.

Link : | ORCHID.ORG | RESEARCHER ID | RESEARCH GATE | SCHOLAR GOOGLE | LINKEDIN |