MA NIKOLA DRNDAREVIĆ

MA Nikola Drndarević, istraživač pripravnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

MA Nikola Drndarević, istraživač pripravnik, kao stručnjak iz oblasti psihologije ličnosti i psihološke procene, podeliće svoje iskustvo u dizajniranju polustrukturisanih protokola i intervjua, vođenju fokus grupa sa osetljivim populacijama i marginalizovanim grupama, kao i proceni, izračunavanju i tumačenju psihometrijskih karakteristika mernih instrumenata. Njegova uloga, kao člana PrisonLIFE projektnog tima je u praćenju postupka prikupljanja podataka i njihovog unošenja u prethodno formiranu bazu. Takođe, MA Nikola Drndarević je zadužen i za preliminarne analize, kao i konačne statističke analize relevantnih podataka o sociodemografskim, kriminološkim i penološkim karakteristikama osuđenih lica. Njegove veštine poznavanje velikog broja statističkih metoda i njihove primena u različitim oblastima, iskustvo u obradi podataka različitog karaktera i tumačenju proisteklih nalaza, kao i u pisanju naučnih radova, neophodne su za kvalitetnu, pravovremenu i uspešnu implementaciju projekta u celini.

MA Nikola Drndarević učestvuje u kulturološkoj adaptaciji i razvoju MQPL skale na srpskom jeziku, u evaluaciji njegovih psihometrijskih karakteristika i validaciji, kao i u preliminarnim evaluacijama kroz fokus grupe i finalnoj adaptaciji. U okviru eksplorativne i komparativne studije koja će biti realizovana tokom trajanja PrisonLIFE projekta, posvetiće se ispitivanju povezanosti kvaliteta zatvorskog života, mračne trijade i stilova suočavanja, povezanosti između stilova suočavanja, kvaliteta zatvorskog života, samopoštovanja, agresije i depresije, i testiraće različite složene modele primenom analize strukturnim modeliranjem. Zadužen je za različite aktivnosti promocije PrisonLIFE projekta, prvenstveno promocije na društvenim mrežama i praćenje vidljivosti projekta.

Link : | ORCHID.ORG | SCHOLAR GOOGLE | LinkedIn |