MA NIKOLA DRNDAREVIĆ
Istraživač saradnik, Institut za krimonološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

MA Nikola Drndarević, stručnjak iz oblasti psihologije ličnosti i psihološke procene, unaprediće projekt deljenjem svog iskustva u dizajniranju polustrukturisanih protokola i intervjua, vođenju fokus grupa sa osetljivim i marginalizovanim grupama, te proceni, izračunavanju i tumačenju psihometrijskih karakteristika mernih instrumenata. Kao član PrisonLIFE projektnog tima, pratiće proces prikupljanja podataka i unositi ih u formiranu bazu. Takođe, zadužen je za preliminarne i konačne statističke analize relevantnih podataka o sociodemografskim, kriminološkim i penološkim karakteristikama osuđenih lica. Njegove veštine u poznavanju statističkih metoda, obradi podataka, tumačenju nalaza i pisanju naučnih radova ključne su za kvalitetnu implementaciju projekta.

MA Nikola Drndarević učestvuje u kulturološkoj adaptaciji i razvoju MQPL skale na srpskom jeziku, u evaluaciji psihometrijskih karakteristika i validaciji, te u preliminarnim evaluacijama putem fokus grupa i finalnoj adaptaciji. Tokom eksplorativne i komparativne studije istraživaće povezanost između kvaliteta zatvorskog života, mračne trijade i stilova suočavanja. Takođe, odgovoran je za različite aktivnosti promocije projekta, posebno na društvenim mrežama, i praćenje njegove vidljivosti.

Link : | ORCHID.ORG | SCHOLAR GOOGLE | LinkedIn |