DR OLIVERA PAVIĆEVIĆ
Viša naučna saradnica, Institut za krimonološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Dr Olivera Pavićević, kao deo tima, zadužena je za analizu i razumevanje kvaliteta zatvorskog života iz šire sociološke perspektive, posebno kroz prizmu kulturne kriminologije, socijalne patologije, terapijske jurisprudencije, blagostanja i otpornosti. Njeno iskustvo doprinosi ključnim aspektima projekta, a posebno inovativnosti u istraživanju povezanosti moralne i socijalne klime sa ličnom transformacijom, dobrobiti i blagostanjem osuđenih lica.

Kao iskusna sociološkinja, dr Olivera Pavićević rukovodi eksplorativnom i komparativnom studijom kvaliteta zatvorskog života u Srbiji. Njen fokus obuhvata ukupni kvalitet zatvorskog života, s posebnim osvrtom na populaciju osuđenica. U okviru teorijsko-empirijske analize, istražuje mogućnosti unapređenja kvaliteta zatvorskog života u Srbiji, pružajući temelje za empirijske i teorijske preporuke. Odgovorna je za diseminaciju rezultata projekta kroz različite aktivnosti.

Link : | SCHOLAR GOOGLE | ORCHID.ORG