DR SANJA ĆOPIĆ

Dr Sanja Ćopić, viša naučna saradnica, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Dr Sanja Ćopić, viša naučna saradnica, doprineće svojim teorijskim znanjem i prethodnim iskustvom u implementaciji empirijskih, posebno akcionih istraživanja vezanih za položaj i poštovanje ljudskih prava žena koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Posebno je značajna njena ekspertiza u domenu viktimologije, rodne ravnopravnosti i diskriminacije, nasilja nad ženama i vezi viktimizacije i kriminalizacije žena. Za ishode projekta je takođe važno iskustvo dr Ćopić u, na empirijskim dokazima zasnovanom, razvijanju javnih politika i praksi.

Kao članica projektnog tima i istaknuta naučnica sa višegodišnjim iskustvom, uključujući kontakt sa naučnom, stručnom i širom javnošću, dr Sanja Ćopić rukovodi komunikacijom, diseminacijom i eksploatacijom rezultata i nalaza PrisonLIFE projekta. Između ostalog, planirane aktivnosti obuhvataju informisanje o rezultatima projekta, izradu preporuka proisteklih iz eksplanatornog sastanka uz angažovanje zainteresovanih strana kako bi se olakšala stvarna, odnosno praktična primena već usvojenih standarda sa međunarodnog i evropskog nivoa, kao i aktivnosti podizanja svesti javnosti o složenosti zatvorskog života i njegovom značaju za uspešnost izvršenja zatvorske kazne. Takođe, dr Sanja Ćopić učestvuje u ispitivanju karakteristika kvaliteta zatvorskog života opšte zatvorske populacije, sa posebnim osvrtom na osuđenice. Zadužena je za koordinisanje eksplanatornog sastanka uz angažovanje zainteresovanih strana.

Link : | ORCHID.ORG | SCHOLAR GOOGLE |PUBLONS| ACADEMIA |