Zatvor za žene u Srbiji

Dugo vremena je izučavanje ženske zatvorske populacije, tretmana osuđenica i uslova života u zatvoru bilo marginalizovano. Razlog za to je činjenica da su žene oduvek činile daleko manji deo ukupne zatvorske populacije. Ipak, istorijat ženskih zatvora pokazuje da su uvek postojale razlike između institucija za osuđenike i osuđenice, što se uočava i u Srbiji.

Jedina ustanova u Srbiji u kojoj se izvršava kazna lišenja slobode izrečena punoletnim ženama i starijim maloletnicama, kako za krivična dela, tako i za prekršaje, je Kazneno-popravni zavod (KPZ) za žene u Požarevcu.

Istorijat zavora za žene u Srbiji

Kazneno-popravni zavod za žene se nalazi u Požarevcu od 1866. godine. Tada je Ukazom kneza Miloša Obrenovića premešen iz državnog zavoda u Ćupriji u kome su žene izdržavale zatvorsku kaznu.[1] U prvo vreme, kazneni zavod za žene u Požarevcu bio je smešten u blizini Miloševe kasarne u kojoj je bio muški zatvor. Posebna zgrada u koju je smešten ženski zatvor počela je da se gradi 17. juna 1874. godine. Na njenoj izgradnji su bili angažovani osuđenici. Zgrada je podignuta na mestu na kome se i danas nalazi zatvor za žene. U toj zgradi su žene izdržavale zatvorsku kaznu tokom jednog i po veka – od 1875. pa sve do druge polovine 2022. godine kada je srušena.

Kazneni zavod za žene u Požarevcu počeo je sa radom 1875. godine. Tada je u njemu bilo 38 osuđenica. Kako navodi Milutin A. Popović u knjizi Zatvorenice – Album ženskog odeljenja Požarevačkog kaznenog zavoda (1898),[2] zatvor je bio uređen po principu zajedničkog izvršenja kazne. U samoj zgradi su bile smeštene sobe za osuđenice, kojih je bilo deset, radionice – dve za pletenje, i po jedna za vez i izradu ćilima, potom, bolnica, čekaonica, stan za nadzornicu i čuvare, kuhinja i kancelarije, kao i posebne prostorije-samice. Prema njegovim rečima, u to vreme, ženski zatvor se po standardima značajno primakao modernim kaznenim zavodima toga vremena.

Zatvor za žene danas

KPZ za žene se nalazi u gotovo samom centru Požarevca, nedaleko od autobuske stanice, pored železničke pruge. Zavod je opasan visokim zidovima, što već dugi niz godina nije u skladu sa pozitivnim propisima. Prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije (ZIKS), KPZ za žene je ustanova poluotvorenog tipa. Kako stoji u članu 14 ovog zakona, u ovoj vrsti ustanova osnovnu prepreku za bekstvo čini služba za obezbeđenje. Stoga, iako u zavodu postoje otvoreno, poluotvoreno i zatvoreno odeljenje, a razlikuju se prema stepenu obezbeđenja i načinu postupanja sa osuđenicama, žene se faktički nalaze u zavodu zatvorenog tipa.

Fotografija 1 - Zgrada KPZ za žene u Požarevcu pre renoviranja. Autor-Ana Batrićević

Fotografija 1. Zgrada KPZ za žene u Požarevcu pre renoviranja. Autor: Ana Batrićević. Fotografija je napravljena 2019. godine uz dozvolu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije, a za potrebe istraživanja čiji su rezultati objavljeni u monografiji: Pavićević, O. Ilijić, Lj., & Batrićević, A. (2020). Susret društvenog i biološkog ozelenjavanje zatvorskih zajednica. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

Sve do 2022. godine, u zatvorskom krugu postojala su dva paviljona za smeštaj osuđenica. Glavni paviljon za smeštaj osuđenica je u najvećem delu bila upravo zgrada podignta 1875. godine. U nju su smeštane osuđenice raspoređene u zatvoreno i poluotvoreno odeljenje. U dvorištu zavoda postoji i manja, prizemna zgrada, u koju su ranije smeštane osuđenice raspoređene u otvoreno odeljenje, dok se danas tu nalazi prijemno odeljenje i smeštaj za prekršajno kažnjene žene. U sklopu rada na rekonstrukciji zavoda, 2019. godine podignuta je nova zgrada za smeštaj osuđenica. Plan je da se u nju smeštaju osuđenice koje su raspoređene u poluotvoreno i otvoreno odeljenje, tako da, kada se rekonstrukcija zavoda završi, ova odeljenja više neće biti unutar zidova.

zatv_sl2

 Fotografija 2. Novi paviljon u KPZ za žene u Požarevcu. Autor: D. Novković, Večernje novosti, preuzeto sa linka: https://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:824167-Pogledajte-kako-izgleda-novi-objekat-zenskog-zatvora-u-Pozarevcu-FOTO, stranici pristupljeno: 10.04.2023.

Dok se rekonstrukcija zatvorskog kruga ne završi, u novoj smeštajnoj zgradi su smeštene osuđenice raspoređene u sva tri odeljenja, pa su za sada delovi zgrade prilagođeni potrebama za smeštaj osuđenica koje su raspoređene u zavoreno odeljenje (na primer, zaključavanje dela hodnika u kome je zatvoreno odeljenje, rešetke na prozorima soba i slično). Sa druge strane, na mestu starog glavnog paviljona biće podignuta nova zgrada, koja će se koristiti za smeštaj osuđenica raspoređenih u zatvoreno odeljenje, pa će ona biti odvojena od ostatka zavoda visokom ogradom, a zidom od spoljnog sveta. Zgrada će biti kapaciteta za smeštaj 226 lica.

Novoizgrađeni objekat za smeštaj osuđenica je kapaciteta 160 mesta. Podeljen je na blokove, a svaki blok ima sobe za smeštaj od 4 do 10 osuđenica i dnevni boravak sa čajnom kuhinjom. Svaka soba ima kupatilo, što je značajan pomak u odnosu na smeštaj u nekadašnjem starom paviljonu u kome su postojala zajednička kupatila koja nisu bila dovoljna prema broju osuđenica. U novoj zgradi su posebne prostorije sa mašinama za veš u kojima osuđenice, prema unapred datom rasporedu, mogu da peru ne samo zavodsku uniformu koju koriste za rad i posteljinu, već i svoje privatne stvari, što nekada nije bio slučaj. U zgradi su još i ambulanta, frizerski salon, biblioteka, prostrana i dobro osvetljena sala za vežbanje, učinionica za organizovanje nastave, soba za slobodne aktivnosti (vez, slikanje, mozaik i slično). Na ulazu u zgradu je postavljena rampa, tako da je ona prilagođena i za osuđenice sa invaliditetom.

zatv_sl3

Fotografija 3. Detalj iz bašte u KPZ za žene u Požarevcu. Autor: Ana Batrićević. Fotografija je napravljena 2019. godine uz dozvolu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije, a za potrebe istraživanja čiji su rezultati objavljeni u monografiji: Pavićević, O. Ilijić, Lj., & Batrićević, A. (2020). Susret društvenog i biološkog ozelenjavanje zatvorskih zajednica. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

U krugu zavoda je i trpezarija sa kantinom u kojoj rade osuđenice. Ali, u okviru zavoda i dalje ne postoji centralna kuhinja, pa se hrana priprema i dovozi iz KPZ u Požarevcu – Zabeli u kome kaznu zavora izvršavaju punoletni muškarci. To je u brojim izveštajima Zaštitnika građana i organizacija civilnog društva ocenjivano kao neadekvanto, jer bi sa osposobljavanjem kuhinje u KPZ za žene bilo omogućeno njihovo profesionalno osposobljavanje i radno angažovanje što bi bilo značajno iz ugla tretmana i pripreme za izlazak na slobodu.

zatv_sl4

Fotografija 4. Detalj iz bašte u KPZ za žene u Požarevcu. Autor: Ana Batrićević. Fotografija je napravljena 2019. godine uz dozvolu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije, a za potrebe istraživanja čiji su rezultati objavljeni u monografiji: Pavićević, O. Ilijić, Lj., & Batrićević, A. (2020). Susret društvenog i biološkog ozelenjavanje zatvorskih zajednica. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja.

U zatvroskom krugu je i radni pogon, u kome su osuđenice radno angažovane na poslovima krojenja i šivenja, a tu je i radionica domaće radinosti u kojoj se uslužno za treća lica obavlja niz poslova. Osuđenice se radno angažuju i na povrtarskim poslovima u bašti i plasteniku. Povrće koje se uzgaja se koristi u ishrani osuđenica (na primer, za pripremu salate), ali se i prodaje, a novac se koristi za potrebe zavoda.

U zatvorskom krugu su još i stacionar u koje se smeštaju osuđenice kojima je potrebna zdravstvna nega, prostorija za porodične posete i prijemno odeljenje i smeštaj za žene koje su prekršajno kažnjene. Najzad, u skladu sa članom 64 ZIKS, trudnice, porodilje i majke sa decom smeštene su u posebnom delu zgrade u kojoj su stacionar, ambulante i prostorija za porodične posete, odvojeno od ostalih osuđenica.

zatv_sl5

Fotografija 5. Prostorija za bračne posete u KPZ za žene u Požarevcu. Izvor: Izveštaj o poseti Kazneno-popravnom zavodu za žene u Požarevcu Beograd, decembar 2022. godine. Autori izveštaja: Zaštitnik građana, 2013, preuzeto sa linka: https://www.ombudsman.rs/attachments/article/7560/Izvestaj.pdf, stranici pristupljeno: 10.04.2023.

Pogled u budućnost

KPZ za žene se nalazi na istom mestu već vek i po. Stara smeštajna zgrada je u tom periodu samo dva puta renovirana (1911. i 1971. godine). Rezultat toga su bili veoma loši uslovi za žene koje izdržavaju zatvorsku kaznu, a kontinuirano loši uslovi za život, uz druge faktore, uključujući prenaseljenost, mogu da dovedu do postupanja koja se mogu okarakterisati kao nečovečna i ponižavajuća. Zbog toga je veoma značaj pomak načinjen izgradnjom novog objekta za smeštaj osuđenica, kao i celokupanim radom na rekonstrukciji zavoda koji će doprineti usklađivanju faktičkog stanja sa pozitivnim propisima, a ujedno će unaprediti uslove života za žene i nivo poštovanja ljudskih prava osuđenica, koji su, između ostalog, među važnim elementima savremenog koncepta kvaliteta zatvorskog života.

zatv_sl6

Fotografija 6. Detalj sa spoljašnjeg zida KPZ za žene u Požarevcu. Autor: Nikola Drndarević

Prof. dr Sanja Ćopić

[1] Popović, M. (2017). Zatvorenice – Album ženskog odeljenja Požarevačkog kaznenog zavoda (1898). Beograd: Laguna.
[2] Ibidem, str. 10.