Edukativni blog

kpz_za_zene_pozarevac-3-scaled

Žene u zatvoru i Bankočka pravila

Prvi međunarodni dokument koji se na celovit i sveobuhvatan način bavi položajem žena u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, uključujući položaj žena u zatvorima, su Pravila Ujedinjenih nacija o postupanju sa …

Fotografija-6-Detalj-sa-spoljasnjeg-zida-KPZ-za-zene-u-Pozarecu.-Autor-Nikola

Zatvor za žene u Srbiji

Dugo vremena je izučavanje ženske zatvorske populacije, tretmana osuđenica i uslova života u zatvoru bilo marginalizovano. Razlog za to je činjenica da su žene oduvek činile daleko manji deo ukupne …

Blog 13 Fotografija 1.

Istorija kazne lišenja slobode u Srbiji

Period srednjeg veka i turske vladavine O postojanju zatvora u feudalnoj Srbiji svedoče manastirske hrisovulje (Hrisovulja svetog Đorđa Skopskog iz 1299., Svetostefanska iz 1313. i Arhanđelovačka iz 1348. godine), u …